Oordeel 2016-19 M, medisch specialist, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Gelijktijdig euthanasieverzoek echtpaar. De twee meldende artsen hebben dezelfde consulent geraadpleegd. De consulent moet dan extra alert zijn of hij in beide gevallen tot een onafhankelijk oordeel kan komen. De consulent heeft de echtelieden apart gesproken en voelde zich in beide casus in staat om tot een onafhankelijk oordeel te komen. De commissie geeft aan dat het de sterke voorkeur verdient om in geval van een gelijktijdig euthanasieverzoek van een echtpaar, twee consulenten te raadplegen om alle schijn van niet-onafhankelijkheid bij de beoordeling te voorkomen.