Oordeel 2015-103, arts, psychiatrisch, geen redelijke andere oplossing, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte, een vrouw van 50-60 jaar, leed sinds vele jaren aan een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) en aan hechtingsproblematiek. Zij onderging vele behandelingen, echter zonder afdoende resultaat. Patiënte bleef suïcidaal en ondernam meerdere tentamen suicidii.

Een onafhankelijke psychiater concludeerde dat er geen behandelopties meer voorhanden waren en dat patiënte wilsbekwaam was. De arts heeft tot het oordeel kunnen komen dat patiënte ondraaglijk leed en dat er geen redelijke alternatieven meer waren om haar lijden te verlichten. Er was sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van patiënte.