Oordeel 2013-19, arts, psychiatrisch

Patiënte, 80- 90 jaar, lijdt al meer dan veertig jaar aan depressies. De laatste vijfentwintig jaar is zij onder behandeling van diverse psychiaters. Zij ondergaat alle medicamenteuze behandelingen en een ECT-behandeling. Patiënte krijgt veel last van de bijwerkingen van de medicatie, zoals duizeligheid, slecht zien en onbehandelbare pijnen in haar benen, en zij stopt met de medicatie. De depressie komt dan in alle hevigheid terug. Patiënte vraagt de arts, haar huisarts, om euthanasie. De arts raadpleegt twee consulenten, een onafhankelijke medisch specialist/SCEN-arts en een onafhankelijk psychiater. Beiden zijn van oordeel dat patiënte wilsbekwaam is ten aanzien van haar euthanasieverzoek en dat er sprake is van ondraaglijk lijden. De SCEN-arts concludeert dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.