Oordeel 2013-11, arts, psychiatrisch

Patiënt, 50-60 jaar, kampt al vijf jaar met chronische vermoeidheid, waarvoor geen somatische oorzaak wordt gevonden. Verder is sprake van een ernstige aanhoudende depressie. Patiënt heeft vrijwel alle behandelingen uit het depressieprotocol ondergaan ,zonder verbetering van de klachten. ECT-behandeling geeft ernstige bijwerkingen en wordt afgebroken. Patiënt onderneemt een tentamen suïcidii. Daarna vraagt hij zijn behandelaars om uitvoering van euthanasie. Arts, zelf psychiater, raadpleegt twee onafhankelijke consulenten. De eerste consulent, een psychiater, ziet patiënt enkele maanden voor het overlijden, twijfelt over de wilsbekwaamheid en adviseert om de overige stappen uit het depressieprotocol te doorlopen. De tweede consulent, huisarts/SCEN-arts, bezoekt patiënt één maand voor het overlijden en oordeelt dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.