Oordeel 2013-02, arts, psychiatrisch

Patiënte, een vrouw van 50-60 jaar, lijdt vanaf haar vroegste jeugd aan anorexia nervosa. Tevens heeft zij een verstoorde lichaamsbeleving en is er
sprake van ernstige smetvrees en angst, wegrakingen, mogelijke dissociaties en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Patiënte wordt gedurende dertig jaar uitgebreid behandeld, maar zonder het gewenste resultaat. Patiënte heeft haar euthanasiewens bij haar oude en nieuwe huisarts neergelegd. Omdat dezen niet op haar wens wilden ingaan, heeft zij zich gewend tot de Stichting Levenseindekliniek (SLK). De SLK-arts heeft gedurende enkele maanden frequent gesprekken met patiënte gevoerd. Naar het oordeel van de commissie heeft de SLK-arts zich voldoende van de situatie van patiënte op de  hoogte gesteld om zich een oordeel te kunnen vormen over de verschillende zorgvuldigheidseisen. De SLK-arts heeft twee SCEN-artsen geconsulteerd, een huisarts, die zich niet voldoende capabel achtte om een oordeel te geven, en een psychiater, die oordeelde dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen was voldaan.