Oordeel 2012-49, arts, kanker, niet vragen oproepende melding

Bij patiënt, een man van 60-70 jaar, was een gemetastaseerd longcarcinoom aangetroffen. Door de metastasen ontstond een dwarslaesie. Hij leed onder meer onder pijn, benauwdheid, bedlegerigheid, afhankelijkheid en verlies van waardigheid.