Minderjarige patiënten

De WTL is van toepassing op het uitvoeren van euthanasie bij personen van 12 jaar en ouder. 

Wel stelt de wet met betrekking tot minderjarigen enkele aanvullende eisen:

  • in het geval van een minderjarige tussen de 12 en 16 jaren, is naast het verzoek van de patiënt ook de instemming van diens ouder(s) of voogd vereist (art. 2 lid 4 WTL);
  • in het geval van een minderjarige van 16 of 17 jaar is vereist dat de ouder(s) of voogd bij de besluitvorming worden betrokken; hun instemming is niet vereist (art. 2 lid 3 WTL).

In beide gevallen zijn uiteraard de zorgvuldigheidseisen van toepassing. De wettelijke vereisten met betrekking tot het bij de besluitvorming betrekken van ouder(s) of voogd gelden ook indien het verzoek van de minderjarige wordt gedaan door middel van een schriftelijke wilsverklaring.

Meldingen van euthanasie bij minderjarigen tussen 12 en 18 jaren komen weinig voor.

Oordelen

2020-119

Bij een minderjarige patiënt werd bijna een jaar voor het overlijden een carcinoom geconstateerd. Nadat patiënt hiervoor curatief werd behandeld, bleek twee weken voor het overlijden sprake van een recidief met uitgebreide metastasering. Patiënt was zich ervan bewust dat zijn situatie alleen nog maar zou verslechteren en wilde komen te overlijden door euthanasie. Beide ouders konden zich verenigen met de levensbeëindiging op verzoek. 

2021-02

Bij een minderjarige patiënt was voor de tweede keer een recidief van een agressieve hersentumor geconstateerd. Er waren geen curatieve behandelmogelijkheden meer. Zowel bij de arts als bij de consulent was er geen twijfel aan de wilsbekwaamheid van patiënt. De ouders van patiënt waren betrokken geweest in de besluitvorming van de patiënt.