SCEN-consultatie vond plaats via video-gesprek

Patiënte woonde op de BES-eilanden. Het aantal huisartsen op de BES-eilanden is zeer beperkt waardoor de huisartsen elkaar goed kennen en de schijn van afhankelijkheid niet te vermijden is. Om die reden koos de arts voor een consulent in Nederland. De SCEN-consultatie vond plaats via een video-gesprek.
 

De arts heeft tenminste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die patiënte middels een videoverbinding heeft gezien en gesproken en schriftelijk haar oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen. De commissie overweegt daarover dat het haar bekend is dat het lastig kan zijn op de BES-eilanden een onafhankelijk arts, die daarbij tevens SCEN-arts is, te raadplegen, maar dat het ook lastig kan zijn om de schijn van afhankelijkheid te voorkomen.

De arts heeft zijn keuze een arts in Nederland als consulent te raadplegen goed gemotiveerd. De commissie verwijst naar hetgeen daarover is opgenomen in de EuthanasieCode 2018 (zie het cursieve gedeelte onderaan), waarbij voor de BES-eilanden nadrukkelijk de optie van een beeldgesprek tussen consulent en patiënte als alternatief voor een daadwerkelijk bezoek aan patiënte is opgenomen. De arts heeft de levensbeëindiging op verzoek medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Lees oordeel 2019-66