Oordeel 2017-69, huisarts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiƫnte werd anderhalf jaar voor het overlijden een gemetastaseerd longcarcinoom vastgesteld. De ziektegeschiedenis vermeldt voorts COPD en vaatlijden.