Oordeel 2017-121, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Gelijktijdig euthanasieverzoek echtpaar. De twee meldende artsen hebben dezelfde consulent geraadpleegd. De consulent moet dan extra alert zijn of hij in beide gevallen tot een onafhankelijk oordeel kan komen. De commissie geeft aan dat het de sterke voorkeur verdient om in geval van een gelijktijdig euthanasieverzoek van een echtpaar, twee consulenten te raadplegen om alle schijn van niet-onafhankelijkheid bij de beoordeling te voorkomen. De consulent heeft de echtelieden eerst samen en daarna apart gesproken. De consulent was ervan overtuigd dat het verzoek van patiƫnte onafhankelijk van het euthanasieverzoek van haar echtgenoot tot stand was gekomen. De commissie is van oordeel dat de consulent voor de commissie afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij goed in staat was in dit geval een onafhankelijk oordeel te geven.