Oordeel 2015-106, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënte, 50-60 jaar, was sprake van een inoperabel pancreascarcinoom en van een schizo-affectieve stoornis. Al vele jaren was echter sprake van een psychisch stabiele situatie. In verband met het euthanasieverzoek van patiënte verzocht de arts aan de psychiater om nadere informatie. De psychiater concludeerde dat haar verzoek volstrekt vrijwillig, weloverwogen en invoelbaar was; patiënte had voldoende ziektebesef, was zich ten volle bewust van de strekking van haar verzoek en er waren geen behandelopties meer voorhanden.