Oordeel 2015-91, huisarts, kanker, medisch zorgvuldige uitvoering, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Na het bezoek van de consulent verslechterde de toestand van patiënt plotseling dermate dat deze instemde met palliatieve sedatie om zijn lijden te verlichten. Ondanks palliatieve sedatie ontwaakte hij na enkele uren en bleef hij wakker. Patiënt gaf toen aan levensbeëindiging te wensen. De arts voerde de levensbeëindiging uit. Hij was zich bewust van het onderscheid tussen palliatieve sedatie en euthanasie.