Oordeel 2015-102, huisarts, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënte, een vrouw van 80-90 jaar, was er sprake van een combinatie van somatische en psychische aandoeningen en was er mogelijk sprake van een depressie die haar wilsbekwaamheid zou kunnen beïnvloeden. Patiënte wees nadere diagnostiek en behandeling af.

De commissie heeft de arts schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de uitzichtloosheid van het lijden van patiënte, het ontbreken van een redelijke andere oplossing voor de situatie waarin patiënte zich bevond en over de wilsbekwaamheid van patiënte ten aanzien van haar verzoek om euthanasie. Op basis van de antwoorden van de arts is de toetsingscommissie tot de conclusie gekomen dat de arts heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.