Oordeel 2015-98, specialist ouderengeneeskunde, dementie / alzheimer, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte, een vrouw van 70-80 jaar, leed ondraaglijk aan de gevolgen van snel progressieve Alzheimer in combinatie met vasculaire dementie. Zij verzocht haar huisarts en een SLK arts (een specialist ouderengeneeskunde) diverse malen om euthanasie.

De SLK sloot aanvankelijk haar dossier bij gebrek aan ondraaglijk lijden en wegens afname van wilsbekwaamheid. Een maand later volgde heropening van het dossier waarna nog twee huisbezoeken plaatsvonden en uiteindelijk werd geconcludeerd dat patiënte wilsbekaam was. De arts lichtte schriftelijk toe dat hij zeker een deskundige geraadpleegd zou hebben als hijzelf of een betrokken collega getwijfeld zou hebben aan de wilsbekwaamheid. Arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek in verband met ondraaglijk en uitzichtloos lijden.