Oordeel 2014-26, huisarts, kanker, medisch zorgvuldige uitvoering, zorgvuldigheidseisen algemeen

Twee echtgenoten verzochten om gelijktijdige levensbeëindiging. De eigen huisarts van patiënt heeft een tweede arts uit dezelfde praktijk gevraagd om medewerking te verlenen aan de euthanasie van patiënt, omdat hij niet alleen tegelijkertijd twee levensbeëindigingen kon uitvoeren. Uitgangspunt is dat de arts die de levensbeëindiging op verzoek heeft uitgevoerd degene is die de euthanasie moet melden en het verslag moet ondertekenen. Daarnaast moet worden bevorderd dat één arts de verantwoordelijkheid voor de euthanasie op zich neemt. In dit geval was sprake van gelijktijdige euthanasie bij een echtpaar. De artsen waren beide betrokken bij de uitvoering van de euthanasie op patiënt en de tweede arts heeft, net als de eigen huisarts, zich een oordeel gevormd over de vraag of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen was voldaan en het verslag van de eigen huisarts mede-ondertekend. Gezien deze bijzondere omstandigheden en de samenwerking tussen de eigen huisarts en de tweede arts, ziet de commissie in dit geval aanleiding om beiden als meldend arts aan te merken.

Het betreft hier twee afzonderlijke meldingen, die apart door de commissie zijn beoordeeld. Hier wordt alleen het oordeel over de melding van levensbeëindiging op verzoek bij de man weergegeven.