Combinatie van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen vanaf 2019 van de toetsingscommissie die betrekking hebben op een combinatie van hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek: na inname van de barbituraatdrank door patiënt wordt alsnog overgegaan tot levensbeëindiging op verzoek wanneer het overlijden niet binnen een tevoren afgesproken tijdspanne heeft plaatsgevonden.