Raadplegen consulent en deskundige

De arts dient naast de reguliere consulent die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen in beginsel ook een ter zake van de wilsbekwaamheid deskundige arts te raadplegen (zoals een arts voor verstandelijk gehandicapten). Ook hier geldt weer dat als het contact met én een consulent én een deskundige tot onoverkomelijke belasting voor de patiënt zou leiden, het raadplegen van één (SCEN-)consulent die tevens deskundige is voldoende kan zijn.

Ook in deze situatie moet de arts zich realiseren dat deze consulent niet alleen als (SCEN-)consulent een oordeel moet geven over de zorgvuldigheidseisen a tot en met d, maar ook als deskundige moet optreden. Als deskundige dient deze een - waar nodig op eigen onderzoek berustend - oordeel te geven over specifieke aspecten, met name de wilsbekwaamheid van de patiënt ter zake van het euthanasieverzoek.