Vandaag een nieuw oordeel gepubliceerd

2024-035
Uitvoering door een arts verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie bij een patiënt  met dementie. De door de huisarts geraadpleegde (SCEN-)consulent achtte niet uitgesloten dat er sprake was van een psychische stoornis. De arts is gemotiveerd voorbijgegaan aan deze suggestie.