Vandaag een nieuw oordeel gepubliceerd in de categorie "psychische stoornis".

2024-037
In deze melding heeft de arts euthanasie uitgevoerd bij een minderjarige patiënt. Het lijden dat ten grondslag lag aan het verzoek werd veroorzaakt door psychische stoornissen. Wanneer euthanasie wordt uitgevoerd bij een minderjarige patiënt tussen de 16 en 18 jaar oud is vereist dat de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming worden betrokken, hun instemming is niet vereist (art. 2, derde lid, Wtl).

Vanwege de jonge leeftijd van patiënt en de psychische problematiek heeft de commissie uitgebreid stilgestaan bij de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek, de uitzichtloosheid van het lijden en het ontbreken van een redelijke andere oplossing. De commissie heeft daarbij geconcludeerd dat in deze melding de arts de euthanasie zorgvuldig heeft uitgevoerd. Ook kwam de commissie tot de conclusie dat de ouders bij de besluitvorming werden betrokken.