Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2024-027
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos aan MS.

2024-028
Een vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënte met een combinatie van dementie en lichamelijke aandoeningen.

2024-029
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij een patiënte door terminaal hartfalen.

2024-030
Een patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van endeldarmkanker. De arts heeft gemotiveerd afgeweken van de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding, september 2021.  

2024-031
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een longaandoening. De door de arts raadpleegde onafhankelijke SCEN-arts bezocht de patiënte tweemaal, omdat patiënte de uitvoering van haar euthanasieverzoek nog enkele maanden had uitgesteld.

2024-032
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van meerdere psychische stoornissen. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek. 

2024-033
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen.