Vandaag vier nieuwe oordelen gepubliceerd.

2024-004
De arts heeft de euthanasie niet medisch zorgvuldig uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder f, Wtl.

2024-005
De arts heeft de euthanasie niet medisch zorgvuldig uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder f, Wtl.

2024-015

De arts heeft niet aan alle zorgvuldigheideisen voldaan, omdat de arts bij een patiënt die leed aan psychische stoornissen geen onafhankelijk psychiater heeft geraadpleegd. De arts heeft hierdoor niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld.

2024-018
Patiënt met psychische stoornissen die was gedetineerd. Het verblijf in de tbs-kliniek had geen bepalende invloed op de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.