Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2024-019
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënt met dementie.

2024-020
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de patiënte door een CVA. 

2024-021
Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van mondkeelholtekanker. Een in opzet curatieve (maar wel zware) behandeling werd aangeboden, maar patiënte heeft hier weloverwogen van afgezien.

2024-022
Combinatie hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek bij een patiënte die ondraaglijk en uitzichtloos leed als gevolg van alvleesklierkanker. 

2024-023
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een longaandoening.

2024-025
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen. De arts heeft advies gevraagd aan een consulent van het Expertisecentrum Euthanasie.

2024-026
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk aan progressieve supranucleaire parese.