De Klachtencommissie van de RTE heeft uitspraak gedaan.

Een arts heeft een klacht ingediend over het functioneren van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De Klachtencommissie van de RTE heeft op 29 januari 2024 een uitspraak hierover gedaan. Klik hier om deze uitspraak te lezen.