Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2023-122
Patiënte met psychische stoornis. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek dat het lijden voor haar uitzichtloos en ondraaglijk was en dat een redelijke andere oplossing ontbrak.

2023-124
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis vanals gevolg van parkinsonisme.  

2023-126
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden van patiënt ten gevolge van een lekkend aneurysma abdominalis.

2023-128
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een longaandoening.

2023-129
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.