Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2023-091
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënte met depressies. Arts, consulent en psychiater zagen geen redelijke ander oplossing meer.

2023-092
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënte met een combinatie van somatische aandoeningen. Zij was eerder bekend geweest met psychische klachten.

2023-094
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

2023-095
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van COPD. Zij verbleef in een verpleeghuis, waar een specialist ouderengeneeskunde de euthanasie heeft uitgevoerd.

2023-096
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt als gevolg van uitgezaaide longkanker.

2023-097
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-098
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de patiënt ten gevolge van een CVA. De consulent adviseerde om een specialist ouderengeneeskunde te raadplegen, omdat er mogelijk sprake was van beginnende dementie.