Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2023-100
Patiënte had diverse psychische stoornissen. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek dat het lijden voor haar uitzichtloos en ondraaglijk was en dat een redelijke andere oplossing ontbrak.

2023-101
Patiënte had ernstige COPD, wat een ondraaglijk lijden bij haar veroorzaakte.

2023-102
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van ernstig inoperabel vaatlijden.

2023-103
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënte met de ziekte van Alzheimer.  

2023-104
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-105
Bij patiënte was MSA-p vastgesteld. Als gevolg van haar ziekte kon zij niet meer praten. Zij communiceerde door middel van knikken of schudden met het hoofd op gesloten vragen.

2023-106
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van alvleesklierkanker.