Nieuw oordeel gepubliceerd

2023-079
De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënt wilsbekwaam was ten aanzien van zijn euthanasieverzoek, dat zijn lijden uitzichtloos en ondraaglijk was en dat er geen redelijke andere oplossing was.