Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-071
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij patiënte met diverse psychische stoornissen.  

2023-072
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met een combinatie van somatische aandoeningen en psychische stoornissen.

2023-073
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-074
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van patiënt bij de ziekte van Alzheimer.

2023-075
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van vasculair parkinsonisme.  

2023-076
Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van een pancreaskopcarcinoom.

2023-077
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van idiopathische pulmonaire fibrose.  

2023-078
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van terminaal hartfalen.