Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-057
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met een schizo-affectieve stoornis.   

2023-058
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënt met een dementieel syndroom.

2023-059
Een vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met dementie en een bipolaire stoornis.

2023-060
Vrijwillig en weloverwogen verzoek en uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij een patiënt met de Ziekte van Parkinson en een psychotische stoornis.

2023-061
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van terminaal hartfalen.

2023-062
Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van perifeer arterieel vaatlijden.

2023-063
Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van een B-cellymfoom van de keel/tongbasis.  

2023-064
Een patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van idiopatische cerebellaire ataxie.