Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-049
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van COPD.

2023-050
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.

2023-051
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij patiënte met somatische symptoomstoornis op grond waarvan er sprake was van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

2023-052
Vrijwillig en weloverwogen verzoek en uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij een patiënt met de Ziekte van Parkinson en een psychotische stoornis.

2023-053
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van terminaal hartfalen.

2023-054
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van Multiple sclerose (MS).

2023-055
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van uitgezaaide darmkanker.

2023-056
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van patiënt bij met Lewy body dementie.