Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-039
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënt met een neurocognitieve stoornis en psychische stoornissen. 

2023-040
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met meerdere psychische stoornissen.  

2023-041
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van COPD.

2023-042
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van patiënte met de ziekte van Alzheimer.
 
2023-043
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij patiënte met een stapeling van ouderdomsaandoeningen en stemmingsklachten.

2023-044
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van terminaal hartfalen.

2023-045
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van een gemetastaseerd niercelcarcinoom.

2023-046
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van ALS.