Nieuwe oordelen gepubliceerd

2023-009
De arts heeft  de euthanatica niet intraveneus, maar intra-arterieel toegediend. Voor het plaatsen van een infuus heeft hij de hulp van het technologisch thuiszorgteam en de ambulanceverpleegkundige van de rapid responder ingeschakeld. De commissie oordeelt dat de arts, onder de specifieke omstandigheden van deze levensbeëindiging, de levensbeëindiging medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd.

2023-017
De onafhankelijk geraadpleegde psychiater zag nog een behandelmogelijkheid, arts week gemotiveerd af.