Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-010
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van ernstig vaatlijden

2023-011
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-012
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een rectumcarcinoom.

2023-013
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van lymfangioleiomyomatose.

2023-014
De arts heeft de uitvoering uitgesteld ten behoeve van de familie van patiënte.

2023-015
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van Progressieve Supranucleaire Parese (PSP).