Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2022-118
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van primaire laterale sclerose. 

2022-119
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2022-120
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een combinatie van Alzheimer en vasculaire dementie.   

2022-121
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van perifeer arterieel vaatlijden.  

2022-122
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een interstitieel longbeeld na COVID-infectie.

2022-123
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een rectumcarcinoom.