Drie oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-098
Bij patiënt werd ALS vastgesteld. Hij verzocht tegelijkertijd met zijn echtgenote om euthanasie (duo-euthanasie). Voor het echtpaar is één en dezelfde consulent geraadpleegd.

2022-099
Bij patiënte werd galwegkanker vastgesteld. Zij verzocht tegelijkertijd met haar echtgenoot om euthanasie (duo-euthanasie). Voor het echtpaar is één en dezelfde consulent geraadpleegd.

2022-109
Consulent staat als patiënt ingeschreven in praktijk van de arts.