Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2022-086
Er was sprake van ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer. De arts en de consulent, tevens specialist ouderengeneeskunde, achtten de man wilsbekwaam.

2022-087
Patiënte had hartfalen bij mitraalklep insufficiënte, waardoor zij ondragelijk leed.

2022-088
Patiënte leed ondragelijk ten gevolge van een folliculair lymfoom.

2022-089
Bij patiënt werd interstitiële pulmonale fibrose vastgesteld als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.

2022-090
Patiënte leed ondraaglijk door de gevolgen van de ziekte van Progressieve Supranucleaire Paralyse.

2022-091
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.