Een nieuw oordeel gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-039
De arts heeft niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld door geen onafhankelijk psychiater te raadplegen bij een patiënte wiens euthanasieverzoek in overwegende mate voortkwam uit lijden dat het gevolg was van een psychiatrische aandoening.