Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2022-077
Patiënt leed ondraaglijk op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt.

2022-078
Patiënt leed ondraaglijk door perifeer arterieel vaatlijden en hartfalen. 

2022-079
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënte ten aanzien van haar verzoek. 

2022-080
Patiënte leed aan COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2022-081
Er was sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij patiënte door de gevolgen van de polyneuropathie ontstaan door MGUS.

2022-082
Patiënte leed ondraaglijk door een uitgezaaid coloncarcinoom. Genezing was niet meer mogelijk.