Zojuist twee oordelen gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-052

Consulent staat als patiënt ingeschreven in praktijk van de arts.

2022-059

De arts heeft niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld door geen onafhankelijke psychiater te raadplegen bij de patiënte met een combinatie van somatische en psychische aandoeningen.