Een nieuw oordeel gepubliceerd in de categorie "stapeling van ouderdomsaandoeningen"

2022-037

Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. Er volgde een lang euthanasietraject bij Expertisecentrum Euthanasie, omdat patiënte erg aan het leven hing en haar definitieve verzoek enkele malen voor zich uit schoof. De consulent bezocht de patiënte wegens het tijdsverloop tweemaal.