Een nieuw oordeel gepubliceerd in de categorie "dementie"

2022-36

Patiënte leed ondraaglijk als gevolg cognitieve achteruitgang bij frontotemporale dementie. De arts en de consulent achtten de patiënte wilsbekwaam.