Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd

2022-021
Bij patiënt werd longcarcinoom vastgesteld met uitzaaiingen in de botten. Als gevolg van de complicaties leed hij uiteindelijk ondraaglijk.

2022-022
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van een aandoening van het zenuwstelsel, waarbij de arts en de consulent constateerden dat sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. 

2022-023
Bij patiënt werd longfibrose vastgesteld als gevolg waarvan hij ondraaglijk leed.

2022-024
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.

2022-025
Patiënt leed aan hartfalen. Zijn krachten namen de laatste maanden aanzienlijk af en hij werd ernstig kortademig.

2022-026
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de consulent en geraadpleegde klinisch geriater achtten de man wilsbekwaam.