Vandaag een nieuw oordeel gepubliceerd

2022-034

Ondraaglijk lijden bij een bijzondere aandoening. De arts, consulent en geraadpleegde onafhankelijk psychiater constateerden dat sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.