Vandaag een nieuw oordeel gepubliceerd

2022-035

Ondanks de taalbarrière kon de arts tot de overtuiging komen dat het verzoek van patiënte vrijwillig en weloverwogen was.