Een nieuw oordeel gepubliceerd

2021-141

De consulent had vier maanden voor het overlijden een kortdurende behandelrelatie met patiënte gehad. Hoewel het sterk de voorkeur verdient dat een consulent op geen enkele wijze betrokken is geweest bij een patiënt, is de commissie van oordeel dat de arts in casu een onafhankelijke arts heeft geraadpleegd.