Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2021-116

Hoogbejaarde patiënt werd als gevolg van een stapeling van ouderdomsaandoeningen zeer beperkt in zijn mobiliteit en leed ondraaglijk.

2021-117

Bij patiënte werd COPD GOLD IV vastgesteld  waarvoor geen therapeutische opties waren.

2021-118

Bij patiënt werd longkanker geconstateerd met uitgebreide uitzaaiingen, waarbij genezing niet meer mogelijk was.

2021-119

Bij een patiënt werd de ziekte van ALS vastgesteld. Patiënt leed ondraaglijk als gevolg van de volledige afhankelijkheid en het verlies van regie.

2021-120

Patiënt leed ondraaglijk op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts en de consulent tevens psychiater achtten de patiënt wilsbekwaam bij hulp bij zelfdoding. 

2021-121

Een patiënte maakte een CVA door en leed ondraaglijk. De arts, consulent en de geraadpleegde onafhankelijk psychiater hadden geen twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het euthanasieverzoek.