Nieuwe NVO's gepubliceerd

2021-123

De patiënt leed ondraaglijk op grond van een cavernoom (een zeldzame vaatmisvorming). De arts, de consulent en de geraadpleegde psychiater achtten de patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek.

2021-124

Patiënte leed aan diverse ouderdomsaandoeningen. Er was sprake van een uitgebreid en zorgvuldig traject, waarbij door een onafhankelijk psychiater werd uitgesloten dat bij patiënte sprake was van een depressie of rouw. Tevens waren twee huisartsen (dezelfde praktijk) nauw betrokken bij het verzoek van de patiënte, maar werd de arts die de uitvoering op zich nam getoetst.

2021-129

Bijzonder verloop omdat in de tijd tussen de consultatie en de uitvoering bij de huisarts die oorspronkelijk tot uitvoering zou overgaan covid-19 werd vastgesteld. De arts, een collega in de praktijk van de huisarts, neemt uiteindelijk het traject over en raadpleegt zelf nog de consulent.