Nieuwe NVO's gepubliceerd

2021-100

Bij patiënte werd de ziekte van Plummer vastgesteld waarbij ernstige slikklachten optraden. Zij wilde verdere achteruitgang niet afwachten.

2021-101

Als gevolg van meerdere CVA’ s waren diverse restverschijnselen ontstaan waardoor patiënt ondraaglijk leed. Hij was afatisch en had een stembandparese.  Patiënt kon door middel van hoofd- en handgebaren en enige ondersteuning van zijn naasten zijn verzoek om euthanasie voldoende toelichten.