Nieuwe oordelen gepubliceerd in de categorie "Kanker"

2021-96

Snel traject door de arts van Expertisecentrum Euthanasie vanwege de zeer snelle verslechtering  van de patiënte, waarbij de behandelend artsen om verschillende redenen de euthanasiewens van patiënte niet wilden uitvoeren.

2021-102

De huisarts van de patiënt voert geen euthanasie uit. De huisarts in opleiding in dezelfde praktijk wil de levensbeëindiging op verzoek wel uitvoeren. Een collega buiten de praktijk treedt als supervisor op en begeleidt de arts.