Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2021-104

De huisarts kon om persoonlijke redenen niet aan het verzoek  voldoen. EE was ingeschakeld door patiënt maar op hun verzoek nam de behandelend specialist de uitvoering van de levensbeëindiging op zich.

2021-105

Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de consulent en geraadpleegde onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde hadden achtten patiënt de wilsbekwaamheid, zorgvuldig traject bij Expertisecentrum Euthanasie.

2021-106

Patiënte leed al geruime tijd ondraaglijk vanwege  het verlies van autonomie door verschillende ouderdomsaandoeningen.

2021-107

Patiënte leed al lange tijd aan COPD. Uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2021-108

Het lijden was voor patiënt ondraaglijk als gevolg van progressief functieverlies waardoor hij volkomen afhankelijk werd van anderen.

2021-109

Ondraaglijk lijden als gevolg van  borstvlieskanker vastgesteld. Huisarts had gewetensbezwaar, daarom werd EE ingeschakeld.